02 okt 2014 06:00

07 jan 2015 10:20

Rektor slår larm om fulla klassrum

Grundskolan i Tibro ska vara kostnadsfri men nu ska riktlinjer klargöra när undantag för ”obetydliga kostnader” kan bli aktuella för eleverna. Och Smulebergsskolan kan inte ta emot fler barn.

I en motion till kommunfullmäktige yrkar Vänsterpartiet att Tibro kommun följer skollagens bestämmelser om en avgiftsfri skola. Barn- och utbildningsnämnden – som bedömer att regler i frågan redan följs i Tibro – tillstyrker motionen i sitt yttrande och föreslår också fullmäktige att samtidigt ge ansvariga i uppdrag att klargöra när undantag kan ske.

Enligt skollagen får det i undervisningen förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. Sammantaget kan många obetydliga avgifter dock bli betydande och huvudmannen, alltså kommunen, måste därför göra en helhetsbedömning av de avgifter som kan belasta eleverna under året.

Det är detta som Bun nu föreslår att verksamhetsansvariga ska göra genom att upprätta riktlinjer där ”enstaka tillfällen” och ”obetydliga kostnader” ska klargöras.

Ansträngt läge

Smulebergsskolans rektor har beslutat att skolan inte har möjlighet att ta emot fler barn i årskurs 1 samt 2. I dag går 50 elever i årskurs 1 och 51 elever i årskurs 2 och situationen är mycket ansträngd, skriver rektor Marie Ahlander till förvaltningschefen och nämnden.

”Lokalerna är bristfälliga, både vad gäller klassrummens storlek, möjligheter till grupprum eller att få en krok till sina kläder i ett kapprum. Vi får inte in fler bänkar i klassrummen” skriver hon.

Barn- och utbildningsnämnden noterar rektorns beslut och förvaltningschefen Eddie Jellinek får i uppdrag att, tillsammans med verksamhetsansvariga för grundskolan, se över hanteringen kring mottagandet av nyinflyttade elever.

I en motion till kommunfullmäktige yrkar Vänsterpartiet att Tibro kommun följer skollagens bestämmelser om en avgiftsfri skola. Barn- och utbildningsnämnden – som bedömer att regler i frågan redan följs i Tibro – tillstyrker motionen i sitt yttrande och föreslår också fullmäktige att samtidigt ge ansvariga i uppdrag att klargöra när undantag kan ske.

Enligt skollagen får det i undervisningen förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. Sammantaget kan många obetydliga avgifter dock bli betydande och huvudmannen, alltså kommunen, måste därför göra en helhetsbedömning av de avgifter som kan belasta eleverna under året.

Det är detta som Bun nu föreslår att verksamhetsansvariga ska göra genom att upprätta riktlinjer där ”enstaka tillfällen” och ”obetydliga kostnader” ska klargöras.

Ansträngt läge

Smulebergsskolans rektor har beslutat att skolan inte har möjlighet att ta emot fler barn i årskurs 1 samt 2. I dag går 50 elever i årskurs 1 och 51 elever i årskurs 2 och situationen är mycket ansträngd, skriver rektor Marie Ahlander till förvaltningschefen och nämnden.

”Lokalerna är bristfälliga, både vad gäller klassrummens storlek, möjligheter till grupprum eller att få en krok till sina kläder i ett kapprum. Vi får inte in fler bänkar i klassrummen” skriver hon.

Barn- och utbildningsnämnden noterar rektorns beslut och förvaltningschefen Eddie Jellinek får i uppdrag att, tillsammans med verksamhetsansvariga för grundskolan, se över hanteringen kring mottagandet av nyinflyttade elever.

  • Carl Johan Hjerpe