02 okt 2014 19:37

07 jan 2015 10:00

Låg avgift för kommunalt vatten och elnät

5215 kronor mer i fickan får du om du väljer att bo i Tibro jämfört med Tanum.

Av Västra Götalands 49 kommuner hamnar Tibro på en tredjeplats när priserna för en trerumslägenhet jämförs. De olika variablerna som Nils Holgersson undersökningen tagit del av är kostnader för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp.

– Jag tror att Tibro ligger under medel på de flesta parametrarna och det gör att det totalt sett blir billigt, säger Svante Andrén, Samhällsbyggnadschef i Tibro Kommun.

Tanum dyrast

Snittpriset för en trerummare i Tibro ligger på 2655 kronor om året, bara i Lidköping och Skövde är det billigare än så. Dyrast är det att bo i Tanum, 7870 kronor om året är mer än tre gånger så dyrt som i Tibro. Svante Andrén jämför de två kommunerna.

– De har berg där och måste spränga medan vi har en gynnsam topografi och få tätorter. Det kan också spela in att vi inte mäter vattnet utan har ett fast pris och inget ytterligare rörligt pris som många kommuner har, säger han.

Bakom undersökningen står Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och EKAN-gruppen.

Av Västra Götalands 49 kommuner hamnar Tibro på en tredjeplats när priserna för en trerumslägenhet jämförs. De olika variablerna som Nils Holgersson undersökningen tagit del av är kostnader för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp.

– Jag tror att Tibro ligger under medel på de flesta parametrarna och det gör att det totalt sett blir billigt, säger Svante Andrén, Samhällsbyggnadschef i Tibro Kommun.

Tanum dyrast

Snittpriset för en trerummare i Tibro ligger på 2655 kronor om året, bara i Lidköping och Skövde är det billigare än så. Dyrast är det att bo i Tanum, 7870 kronor om året är mer än tre gånger så dyrt som i Tibro. Svante Andrén jämför de två kommunerna.

– De har berg där och måste spränga medan vi har en gynnsam topografi och få tätorter. Det kan också spela in att vi inte mäter vattnet utan har ett fast pris och inget ytterligare rörligt pris som många kommuner har, säger han.

Bakom undersökningen står Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och EKAN-gruppen.

  • Magnus Ornhammar