03 okt 2014 06:00

23 jan 2015 15:51

Hjälper de som står långt ifrån arbetsmarknaden

På bara en månad har hunddagiset 4-Ben hjälpt sex personer ur långtidsarbetslöshet, ett lyckat exempel på arbetsplatsintegrerat socialt företagande.

Annika Alexandersson är utsedd av Socialtjänsten som föreståndare för projektet och har anställt en föreståndare med specialkompetens på hundvård samt ytterligare sex personer.

– Det kan handla om folk som står långt från ordinarie arbetsmarknad och behöver en sysselsättning eller arbetsplatsträning. Alla är väldigt aktiva och vi gör något tillsammans, säger hon.

Hunddagiset startade sin verksamhet den förste september i år.

– Vi är bara i uppstarten och tanken är att vi ska bli fler, säger Annika Alexandersson.

Dubbel verkan

Workshopen som Coompanion Skaraborg höll under torsdagen syftade till att hjälpa politiker och tjänstemän som upphandlare, näringslivsutvecklare, socialsekreterare med flera att se värdet i socialt företagande.

– Det är ett komplement på arbetsmarknaden och vi visar hur offentlig sektor kan stödja det sociala företaget, säger Tomas Rosenlundh, förbundsdirektör på Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg.

Kristina Berneholm från Coompanion Skaraborg pekar på att dessa företag fyller två funktioner.

– De erbjuder jobb eller praktik men ger också Rehab och ett stöd för de utanför arbetsmarknaden, säger hon.

Beroende på individuella förutsättningar kan den som anställs i ett arbetsintegrerat socialt företag antingen stanna kvar där eller använda sysselsättningen som en språngbräda till andra utmaningar i arbetslivet. Nyckelordet är delaktighet.

Mod och kunskap

På andra håll i landet har arbetet med att få kommuner intresserade och villiga att satsa på arbetsplatsintegrerade sociala företag gått ännu längre. Per Lundgren representerar Coompanion Gävleborg.

– Hudiksvalls kommun har minskat sitt höga försörjningsstöd rejält, bland de bästa i landet. Det beror mycket på de sociala företagen som kommunen gör affärer med.

Han uppmanar andra kommuner att också våga gå mot strömmen och tänka utanför det sedvanliga näringslivet.

– Det handlar om mod och kunskap, säger Per Lundgren.

Annika Alexandersson är utsedd av Socialtjänsten som föreståndare för projektet och har anställt en föreståndare med specialkompetens på hundvård samt ytterligare sex personer.

– Det kan handla om folk som står långt från ordinarie arbetsmarknad och behöver en sysselsättning eller arbetsplatsträning. Alla är väldigt aktiva och vi gör något tillsammans, säger hon.

Hunddagiset startade sin verksamhet den förste september i år.

– Vi är bara i uppstarten och tanken är att vi ska bli fler, säger Annika Alexandersson.

Dubbel verkan

Workshopen som Coompanion Skaraborg höll under torsdagen syftade till att hjälpa politiker och tjänstemän som upphandlare, näringslivsutvecklare, socialsekreterare med flera att se värdet i socialt företagande.

– Det är ett komplement på arbetsmarknaden och vi visar hur offentlig sektor kan stödja det sociala företaget, säger Tomas Rosenlundh, förbundsdirektör på Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg.

Kristina Berneholm från Coompanion Skaraborg pekar på att dessa företag fyller två funktioner.

– De erbjuder jobb eller praktik men ger också Rehab och ett stöd för de utanför arbetsmarknaden, säger hon.

Beroende på individuella förutsättningar kan den som anställs i ett arbetsintegrerat socialt företag antingen stanna kvar där eller använda sysselsättningen som en språngbräda till andra utmaningar i arbetslivet. Nyckelordet är delaktighet.

Mod och kunskap

På andra håll i landet har arbetet med att få kommuner intresserade och villiga att satsa på arbetsplatsintegrerade sociala företag gått ännu längre. Per Lundgren representerar Coompanion Gävleborg.

– Hudiksvalls kommun har minskat sitt höga försörjningsstöd rejält, bland de bästa i landet. Det beror mycket på de sociala företagen som kommunen gör affärer med.

Han uppmanar andra kommuner att också våga gå mot strömmen och tänka utanför det sedvanliga näringslivet.

– Det handlar om mod och kunskap, säger Per Lundgren.

  • Magnus Ornhammar