04 okt 2014 06:00

23 jan 2015 15:51

Sammanfogar trä och känslor

UTSTÄLLNING: Allt startar med en fog

Att våga vara banal och ha högt i tak är känslan formgivaren och poeten Gustav Person vill förmedla med utställningen Provinssnickarens poesi.

Utställningen tar avstamp i boken med samma namn som var Gustav Persons examensarbete på Konstfack förra året. Med bakgrund som möbelsnickare men föga erfaren som poet tog han sig an att sammanfoga möbler och människor.

– Jag försökte hitta bryggan mellan fogarna i en möbel och de abstrakta fogarna mellan oss människor. Det kan vara kärlek, vänskap eller fotboll. Mina dikter är korta och precisa, säger han.

Gustav Person fann att sätta dikter till sina verk var en viktig del av processen att skapa möbler. Det hjälpte honom att komma vidare i tanken och formulera ord och känslor som sedan utmynnar i en färdig möbel.

– I boken gör jag en torr beskrivning av fogarna, mått och material och så. På punkten övrigt beskriver jag mina känslor och förhållande till fogen. Jag har med min första dikt och har inte censurerat något, men det är så att man rodnar, säger han.

Landsortsbo

Med namnet Provinssnickarens poesi hyllar Gustav Person de snickare som förr i tiden jobbade på landsbygden långt ifrån Stockholms fina miljöer. Hantverkare vars verk i dag betingar en spottstyver av vad mer namnkunniga skapares kreationer gör. Dessutom har han själv lämnat storstaden och på så vis själv blivit något av en snickare i provinsen. Utställningen på Inredia startar med en föreläsning av Gustav Person klockan 13 på lördagen och hänger uppe till den 16:e november.

Utställningen tar avstamp i boken med samma namn som var Gustav Persons examensarbete på Konstfack förra året. Med bakgrund som möbelsnickare men föga erfaren som poet tog han sig an att sammanfoga möbler och människor.

– Jag försökte hitta bryggan mellan fogarna i en möbel och de abstrakta fogarna mellan oss människor. Det kan vara kärlek, vänskap eller fotboll. Mina dikter är korta och precisa, säger han.

Gustav Person fann att sätta dikter till sina verk var en viktig del av processen att skapa möbler. Det hjälpte honom att komma vidare i tanken och formulera ord och känslor som sedan utmynnar i en färdig möbel.

– I boken gör jag en torr beskrivning av fogarna, mått och material och så. På punkten övrigt beskriver jag mina känslor och förhållande till fogen. Jag har med min första dikt och har inte censurerat något, men det är så att man rodnar, säger han.

Landsortsbo

Med namnet Provinssnickarens poesi hyllar Gustav Person de snickare som förr i tiden jobbade på landsbygden långt ifrån Stockholms fina miljöer. Hantverkare vars verk i dag betingar en spottstyver av vad mer namnkunniga skapares kreationer gör. Dessutom har han själv lämnat storstaden och på så vis själv blivit något av en snickare i provinsen. Utställningen på Inredia startar med en föreläsning av Gustav Person klockan 13 på lördagen och hänger uppe till den 16:e november.

  • Magnus Ornhammar