07 okt 2014 06:00

23 jan 2015 15:51

Idrott på schemat ger bättre betyg

SKOLIDROTT: Forskare har studerat 2000 femteklassare

Skolklockan ringer för rast och klass 5D på Häggetorpsskolan förvandlas från mattesnillen till fotbollsproffs på nolltid. Den match som tar vid på skolgården kan bidra till att eleverna presterar bättre i skolbänken.

– Det tror jag definitivt, de blir lugnare och mer koncentrerade i skolan, säger Ulf Hansson som är klassföreståndare för 5D. Han tror att lejonparten av hans 26 elever vill ha mer idrott än dagens två lektioner som vardera är 50 minuter långa.

– Vi hade mer tills för ett par år sedan men vi har bara en idrottslärare och tio klasser och tre förskoleklasser som ska samsas om en gymnastiksal. Det allra bästa hade varit tre stycken 30-minuterslektioner i stället, säger Ulf Hansson.

Men trots de praktiska problemen med lite utrymme i tid och plats går det att hitta andra vägar till att ge barnen mer fysisk stimlans.

– En variant är att jobba med lektioner och aktiviteter utomhus, det tror jag är bra, säger Ulf Hansson.

Bättre på allt

Forskare vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet har i en studie med 2000 femteklassare visat vetenskapligt stöd för att två extra lektioners fysisk aktivitet i veckan kan förbättra skolresultaten. De lät eleverna i testgruppen fördubbla sin skolgymnastik och mätte deras resultat i nationella lärandemål fyra år före förändringen och fem år efteråt. Resultaten jämfördes mot skolklasser som inte fått extra gymnastik i skolan och det visade sig att testeleverna presterat bättre i alla ämnen i studien, svenska, matematik och engelska.

– Det tror jag definitivt, de blir lugnare och mer koncentrerade i skolan, säger Ulf Hansson som är klassföreståndare för 5D. Han tror att lejonparten av hans 26 elever vill ha mer idrott än dagens två lektioner som vardera är 50 minuter långa.

– Vi hade mer tills för ett par år sedan men vi har bara en idrottslärare och tio klasser och tre förskoleklasser som ska samsas om en gymnastiksal. Det allra bästa hade varit tre stycken 30-minuterslektioner i stället, säger Ulf Hansson.

Men trots de praktiska problemen med lite utrymme i tid och plats går det att hitta andra vägar till att ge barnen mer fysisk stimlans.

– En variant är att jobba med lektioner och aktiviteter utomhus, det tror jag är bra, säger Ulf Hansson.

Bättre på allt

Forskare vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet har i en studie med 2000 femteklassare visat vetenskapligt stöd för att två extra lektioners fysisk aktivitet i veckan kan förbättra skolresultaten. De lät eleverna i testgruppen fördubbla sin skolgymnastik och mätte deras resultat i nationella lärandemål fyra år före förändringen och fem år efteråt. Resultaten jämfördes mot skolklasser som inte fått extra gymnastik i skolan och det visade sig att testeleverna presterat bättre i alla ämnen i studien, svenska, matematik och engelska.

  • Magnus Ornhammar