08 okt 2014 06:00

07 jan 2015 10:20

Höjd budget för politikernas läsplattor

Processen med att bli en digital kommun fortsätter i Tibro.

SLA har tidigare rapporterat om att Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, godkänt ett avtal som reglerar Tibro kommuns utlåning av iPads till alla förtroendevalda politiker.

Nu har KSAU även presenterat kostnaden för att all kommunikation i de politiska organen ska kunna hanteras digitalt.

Mer delaktighet

Nästan 400 000 kronor kostar det att förse 85 politiker med en ny läsplatta. Till det kommer en total årskostnad på drygt 250 000 kronor för internetuppkoppling, internränta och avskrivning.

– Det ökar delaktigheten och det demokratiska inflödet. Alla politiker kan smidigt och snabbt se allt, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Jägevall, (FP).

I kommunfullmäktiges junibeslut om budgeten för 2015 finns finansiering av 57 stycken läsplattor med. Nu höjs budgeten genom att 200 000 kronor tas från projektet Ny IT-plattform.

Samtliga förtroendevalda ska ha fått sina nya läsplattor lagom till den nya mandatperioden inleds.

SLA har tidigare rapporterat om att Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, godkänt ett avtal som reglerar Tibro kommuns utlåning av iPads till alla förtroendevalda politiker.

Nu har KSAU även presenterat kostnaden för att all kommunikation i de politiska organen ska kunna hanteras digitalt.

Mer delaktighet

Nästan 400 000 kronor kostar det att förse 85 politiker med en ny läsplatta. Till det kommer en total årskostnad på drygt 250 000 kronor för internetuppkoppling, internränta och avskrivning.

– Det ökar delaktigheten och det demokratiska inflödet. Alla politiker kan smidigt och snabbt se allt, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Jägevall, (FP).

I kommunfullmäktiges junibeslut om budgeten för 2015 finns finansiering av 57 stycken läsplattor med. Nu höjs budgeten genom att 200 000 kronor tas från projektet Ny IT-plattform.

Samtliga förtroendevalda ska ha fått sina nya läsplattor lagom till den nya mandatperioden inleds.

  • Magnus Ornhammar