09 okt 2014 18:07

23 jan 2015 15:52

Sara är ny ungdomskoordinator

Sara Almqvist är ny projektkoordinator i Tibro i ett sex månaders långt samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen kommunen och näringlivsbolaget InTibro. En roll med kreativa förtecken som hon tillträdde 1 oktober.

Uppgiften är till en början att kartlägga arbetssökande ungdomar i Tibro och se vilka resurser som de behöver för att ta sig ut och vidare i arbetslivet.

Sara är 29 år och har läst nationalekonomi och management på Handels i Stockholm. Hon har jobbat med ungdomar, drivit projekt och har ett stort samhällsengagemang. Hon är från Skövde och har jobbat på arbetsförmedlingen i 2,5 år.

– Det här är en möjlighet att jobba mer kreativt och fritt.

– Mina hjärtefrågor är utländska akademiker. De har ofta hög kompetens men med en annan kulturell bakgrund. Tar vi inte tillvara på deras kompetens här flyttar många till storstäderna.

Närmast kontaktperson i Tibro kommun är näringslivschefen. InTibro är också med i projektet, liksom Swedbank som redan driver projektet ”unga jobb”. En viktig del där är att närverka för att hitta fler praktikplatser.

Att projektet hamnade i Tibro av kommunerna i Östra Skaraborg beror just på den högsta arbetslösheten här.

Tibro har satt en vision tillsammans med näringslivet; En nollvision om att alla som vill och kan ska ha ett arbete 2017.

Hur går man från praktik till uthålliga jobb?

– Arbetsgivaren vill ofta anställa någon som redan har arbetat med exakt de uppgifter som rollen innebär. En praktik kan därför vara en väg att skaffa sig erfarnehet och nätverk som kan leda till arbete.

– Sedan är det viktigt att få prova olika arbetsuppgifter så man inte gör samma sak i tre månader. Då kan man ta med sig de kunskaperna till nästa arbete.

En idé i projektet är att testa ett mentorskapsprogram. genom att skapa grupper av ungdomar med liknande intressen och matcha dem mot ett fadderföretag där de kan göra studebesök.

Uppgiften är till en början att kartlägga arbetssökande ungdomar i Tibro och se vilka resurser som de behöver för att ta sig ut och vidare i arbetslivet.

Sara är 29 år och har läst nationalekonomi och management på Handels i Stockholm. Hon har jobbat med ungdomar, drivit projekt och har ett stort samhällsengagemang. Hon är från Skövde och har jobbat på arbetsförmedlingen i 2,5 år.

– Det här är en möjlighet att jobba mer kreativt och fritt.

– Mina hjärtefrågor är utländska akademiker. De har ofta hög kompetens men med en annan kulturell bakgrund. Tar vi inte tillvara på deras kompetens här flyttar många till storstäderna.

Närmast kontaktperson i Tibro kommun är näringslivschefen. InTibro är också med i projektet, liksom Swedbank som redan driver projektet ”unga jobb”. En viktig del där är att närverka för att hitta fler praktikplatser.

Att projektet hamnade i Tibro av kommunerna i Östra Skaraborg beror just på den högsta arbetslösheten här.

Tibro har satt en vision tillsammans med näringslivet; En nollvision om att alla som vill och kan ska ha ett arbete 2017.

Hur går man från praktik till uthålliga jobb?

– Arbetsgivaren vill ofta anställa någon som redan har arbetat med exakt de uppgifter som rollen innebär. En praktik kan därför vara en väg att skaffa sig erfarnehet och nätverk som kan leda till arbete.

– Sedan är det viktigt att få prova olika arbetsuppgifter så man inte gör samma sak i tre månader. Då kan man ta med sig de kunskaperna till nästa arbete.

En idé i projektet är att testa ett mentorskapsprogram. genom att skapa grupper av ungdomar med liknande intressen och matcha dem mot ett fadderföretag där de kan göra studebesök.

  • Rikard Jansson