16 okt 2014 19:56

07 jan 2015 10:21

35 procent av Tibros unga fortsätter till högskola

I Tibro kommun har 35 procent av 24-åringarna börjat studera. Snittet för alla kommuner i Västra Götalands län är 45 procent.

Närmare 44 procent av Sveriges 24-åringar hade påbörjat högskolestudier under förra året. Men det är stora skillnader mellan olika regioner. Det visar nya siffror från Universitetskanslersämbetet.

I Tibro kommun var andelen som sagt 35 procent. Det är även stor spridning mellan de olika kommunerna i Västra Götalands län.

Harriet Wallberg, universitetskansler och chef för UKÄ:

– De regionala skillnaderna i landet är mycket stora. Hur många som väljer högskolestudier har ett starkt samband med hur många i kommunens befolkning som har en högskoleutbildning. Universiteten och högskolorna har ett viktigt uppdrag att bredda rekryteringen.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har kartlagt hur många av landets ungdomar som har gått vidare till högskolan. Bland 24-åringarna (födda 1989) hade närmare 44 procent påbörjat högskolestudier under 2013.

De kommuner i landet där flest ungdomar går vidare till högskolan är Danderyd och Lidingö i Stockholms län med 81 respektive 71 procent av 24-åringarna i högre studier. I botten ligger Heby i Uppland och Åsele i Västerbotten med en andel på 23 procent.

Sett till hela Sverige är skillnaden mellan män och kvinnor fortsatt mycket stor visar den nya statistiken. Mer än hälften av de 24-åriga kvinnorna men bara en dryg tredjedel av männen har påbörjat högskolestudier.

Bland kvinnorna i Tibro är andelen 44 procent jämfört med 26 procent bland männen.

– Det är olyckligt att skillnaderna mellan män och kvinnor är så stora. Det lönar sig alltid att studera på högskolan. Åtta av tio har ett jobb kort tid efter examen visar våra undersökningar, säger Harriet Wallberg.

Närmare 44 procent av Sveriges 24-åringar hade påbörjat högskolestudier under förra året. Men det är stora skillnader mellan olika regioner. Det visar nya siffror från Universitetskanslersämbetet.

I Tibro kommun var andelen som sagt 35 procent. Det är även stor spridning mellan de olika kommunerna i Västra Götalands län.

Harriet Wallberg, universitetskansler och chef för UKÄ:

– De regionala skillnaderna i landet är mycket stora. Hur många som väljer högskolestudier har ett starkt samband med hur många i kommunens befolkning som har en högskoleutbildning. Universiteten och högskolorna har ett viktigt uppdrag att bredda rekryteringen.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har kartlagt hur många av landets ungdomar som har gått vidare till högskolan. Bland 24-åringarna (födda 1989) hade närmare 44 procent påbörjat högskolestudier under 2013.

De kommuner i landet där flest ungdomar går vidare till högskolan är Danderyd och Lidingö i Stockholms län med 81 respektive 71 procent av 24-åringarna i högre studier. I botten ligger Heby i Uppland och Åsele i Västerbotten med en andel på 23 procent.

Sett till hela Sverige är skillnaden mellan män och kvinnor fortsatt mycket stor visar den nya statistiken. Mer än hälften av de 24-åriga kvinnorna men bara en dryg tredjedel av männen har påbörjat högskolestudier.

Bland kvinnorna i Tibro är andelen 44 procent jämfört med 26 procent bland männen.

– Det är olyckligt att skillnaderna mellan män och kvinnor är så stora. Det lönar sig alltid att studera på högskolan. Åtta av tio har ett jobb kort tid efter examen visar våra undersökningar, säger Harriet Wallberg.

  • Anita Enocksson