20 okt 2014 13:33

23 jan 2015 15:52

Stor lägenhetsbrist i Tibro

Lägenhetsbristen är stor i Tibro. Sedan två år redovisas endast någon enstaka tom lägenhet eller inga alls.

Tibros befolkning har ökat med 277 personer, 2,6 procent sedan bottennoteringen konstaterar PeO Andersson som är en av de fastighetsägare som samarbetar kring Lägenhetspoolen.

Lägenhetspoolen sammanställer sedan 1987 kvartalsvisa redovisningar över lediga hyres- och bostadsrätter i Tibro.

Om befolkningsutvecklingen säger PeO:

– Fram till sekelskiftet hade Tibro en kraftig nedgång som då planade ut, därefter har den svagt ökat fram till de senaste årens tydliga uppgång av befolkningen.

PeO Andersson äger 100 lägenheter i Tibro och har likt de flesta andra privata fastighetsägarna på orten inte råd att bygga nya hyreslägenheter.

Han menar att det nu är allmännyttans jobb att skapa fler hyreslägenheter i Tibro:

– Det kommunala fastighetsbolaget AB Tibrobyggen bör bygga fler hyresrätter.

– Ett kommunalt bolag kan med kommunal borgen låna pengar med fördelaktig ränta. Det kan inte vi privata företagare göra.

Han tillägger att bostadsbolaget samtidigt inte får bli allt för dominant i sitt bostadsägande:

– När bolaget byggt nytt bör man sälja av delar av det gamla beståndet så att bostadsägandet sprids ut på flera fastighetsägare.

Han föreslår också att ett fyravåningar högt serviceboende på Fredsgatan med ett 30-tal lägenheter görs om till små hyresrätter:

– Serviceboendet lever inte upp till dagens krav på standard och kan göras om till små lägenheter.

Tibros befolkning har ökat med 277 personer, 2,6 procent sedan bottennoteringen konstaterar PeO Andersson som är en av de fastighetsägare som samarbetar kring Lägenhetspoolen.

Lägenhetspoolen sammanställer sedan 1987 kvartalsvisa redovisningar över lediga hyres- och bostadsrätter i Tibro.

Om befolkningsutvecklingen säger PeO:

– Fram till sekelskiftet hade Tibro en kraftig nedgång som då planade ut, därefter har den svagt ökat fram till de senaste årens tydliga uppgång av befolkningen.

PeO Andersson äger 100 lägenheter i Tibro och har likt de flesta andra privata fastighetsägarna på orten inte råd att bygga nya hyreslägenheter.

Han menar att det nu är allmännyttans jobb att skapa fler hyreslägenheter i Tibro:

– Det kommunala fastighetsbolaget AB Tibrobyggen bör bygga fler hyresrätter.

– Ett kommunalt bolag kan med kommunal borgen låna pengar med fördelaktig ränta. Det kan inte vi privata företagare göra.

Han tillägger att bostadsbolaget samtidigt inte får bli allt för dominant i sitt bostadsägande:

– När bolaget byggt nytt bör man sälja av delar av det gamla beståndet så att bostadsägandet sprids ut på flera fastighetsägare.

Han föreslår också att ett fyravåningar högt serviceboende på Fredsgatan med ett 30-tal lägenheter görs om till små hyresrätter:

– Serviceboendet lever inte upp till dagens krav på standard och kan göras om till små lägenheter.

  • Anita Enocksson