21 okt 2014 16:59

07 jan 2015 10:01

Nettoöverskott på 300 000

Årets budgetprognos för socialnämnden är 300 000 kronor.

Ordförande Bengt Andersson (C):

– Det motsvarar 0,2 procent, vi är därmed på rätt sida om strecket även om vi inte uppnår de rekommenderadee två procenten.

Individ- och familjeomsorgen visar minus 1,2 miljoner, LSS minus 1,5 miljoner medan äldreomsorgen har ett plus på 2,2 miljoner.

Årets budgetprognos för socialnämnden är 300 000 kronor.

Ordförande Bengt Andersson (C):

– Det motsvarar 0,2 procent, vi är därmed på rätt sida om strecket även om vi inte uppnår de rekommenderadee två procenten.

Individ- och familjeomsorgen visar minus 1,2 miljoner, LSS minus 1,5 miljoner medan äldreomsorgen har ett plus på 2,2 miljoner.