21 okt 2014 19:30

07 jan 2015 10:01

Avslag på mer pengar 2014

PO

Ksau föreslår kommunstyrelse och fullmäktige att avslå barn och utbildningsnämndens, bun:s, bön om ramförstärkning 2014.

Ksau säger samtidigt att bun har tilldelats mer pengar i beslutsunderlaget för 2015.

Kommunalrådet Claes Jägevall (FP):

– Bland annat 1,925 000 kronor till förskolan som får ett hårt tryck.

Bun får dock 1 miljon av statsbidraget 2014 för mottagande av asylsökande.

Fortsätter befolkningsökningen som 2014, vilket är mycket möjlig, blir det aktuellt att ge bun ytterligare ekonomiskt utrymme.

”Det enda som talar emot detta just nu är bristen på bostäder”.

Ksau säger samtidigt att bun har tilldelats mer pengar i beslutsunderlaget för 2015.

Kommunalrådet Claes Jägevall (FP):

– Bland annat 1,925 000 kronor till förskolan som får ett hårt tryck.

Bun får dock 1 miljon av statsbidraget 2014 för mottagande av asylsökande.

Fortsätter befolkningsökningen som 2014, vilket är mycket möjlig, blir det aktuellt att ge bun ytterligare ekonomiskt utrymme.

”Det enda som talar emot detta just nu är bristen på bostäder”.

  • Anita Enocksson