22 okt 2014 19:18

23 jan 2015 15:52

Från 50 till 30 i hela Hörnebo

Snart får man tänka på hastigheten när man kör genom Hörnebo. En hastighetsbegränsning till 30 kilometer i timman träder i kraft för hela Hörnebo från fredag den 31 oktober.

I dag gäller 50 kilometer i timman i Hörnebo förutom på Pökängsgatan som redan har en 30-kilometersgräns.

De flesta gator i Hörnebo har smala körbanor och den enda gång- och cykelbanan är den som sträcker sig från Stigstaholmsvägen till Källsängsgatan och vidare mot Tibro centrum.

Gång- och cykelvägen har dock flera farliga passager med övergångsställen och där är hastigheterna ofta väldigt höga konstaterar samhällsbyggnadsförvaltningen.

Snart får man tänka på hastigheten när man kör genom Hörnebo. En hastighetsbegränsning till 30 kilometer i timman träder i kraft för hela Hörnebo från fredag den 31 oktober.

I dag gäller 50 kilometer i timman i Hörnebo förutom på Pökängsgatan som redan har en 30-kilometersgräns.

De flesta gator i Hörnebo har smala körbanor och den enda gång- och cykelbanan är den som sträcker sig från Stigstaholmsvägen till Källsängsgatan och vidare mot Tibro centrum.

Gång- och cykelvägen har dock flera farliga passager med övergångsställen och där är hastigheterna ofta väldigt höga konstaterar samhällsbyggnadsförvaltningen.