28 okt 2014 06:00

07 jan 2015 10:01

Saknas belysning i Ransberg

FULLMÄKTIGE

Johanna Eriksson, Fagersanna, har lämnat ett medborgarförslag till fullmäktige om att det ska sättas upp belysning mellan Ransbergs skola och Fagersanna tätort.

Fullmäktige beslöt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Ove Brendeleius, med medborgarförslag om att Tibro ska trycka på hos Trafikverket om en gång- och cykeltunnel under 49:an vid Fagersanna, berömde hennes förslag i fullmäktige i måndags kväll.

Johanna Eriksson, Fagersanna, har lämnat ett medborgarförslag till fullmäktige om att det ska sättas upp belysning mellan Ransbergs skola och Fagersanna tätort.

Fullmäktige beslöt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Ove Brendeleius, med medborgarförslag om att Tibro ska trycka på hos Trafikverket om en gång- och cykeltunnel under 49:an vid Fagersanna, berömde hennes förslag i fullmäktige i måndags kväll.