30 okt 2014 14:26

23 jan 2015 15:53

Branschdag för återbruk av offentliga möbler

INREDIA.

Kan nya arbetstillfällen och affärsmöjligheter i Sverige och Tibro öppnas för möbel- och inredningsbranschen?
IDC West Sweden och VGR, Västra Götlandsregionen, genomförde en välbesökt branschdag med återbruk i fokus på Inredia i Tibro under onsdagen.

– Intresset var mycket stort från såväl företag som branschorganisation och lokala politiker, säger Magdalena Svedlund, vd på näringslivsbolaget InTibro AB.

Bland deltagarna fanns bland andra representanter från Kinnarps, Swedese, Offecct, Martela, Formidabel, Stolab, Lundbergs Möbler, Tre Sekel, Noas Snickeri, TMF och Input.

Projekt om återbruk

Under ett års tid har IDC West Sweden med Inger Johansson som projektledare drivit projektet Återbruk av offentliga möbler med Västra Götalandsregionen och Tibro kommun som finansiärer.

– Att återbruka och återanvända möbler kommer förmodligen att bli ett krav vid offentlig upphandling av inredning framöver.

Initiativet

Initiativ till projektet kommer från Birgitta Nilsson, Miljösekretariatet VGR, som vill utreda förutsättningarna och hitta affärsmodeller för att återbruka överblivna möbler från offentlig verksamhet.

Med miljö som utgångspunkt presenterade Thomas Nyström från Viktoria ICT hur cirkulära affärsmodeller fungerar och att vi nu står inför en strukturförändring där produkters livslängd måste förlängas för att vi har förbrukat jordens resurser.

Nytänkande

– Folkuniversitetets projektkoordinatorer kom med bra inspel på nytänkande, konstaterar Magdalena Svedlund.

– Intresset var mycket stort från såväl företag som branschorganisation och lokala politiker, säger Magdalena Svedlund, vd på näringslivsbolaget InTibro AB.

Bland deltagarna fanns bland andra representanter från Kinnarps, Swedese, Offecct, Martela, Formidabel, Stolab, Lundbergs Möbler, Tre Sekel, Noas Snickeri, TMF och Input.

Projekt om återbruk

Under ett års tid har IDC West Sweden med Inger Johansson som projektledare drivit projektet Återbruk av offentliga möbler med Västra Götalandsregionen och Tibro kommun som finansiärer.

– Att återbruka och återanvända möbler kommer förmodligen att bli ett krav vid offentlig upphandling av inredning framöver.

Initiativet

Initiativ till projektet kommer från Birgitta Nilsson, Miljösekretariatet VGR, som vill utreda förutsättningarna och hitta affärsmodeller för att återbruka överblivna möbler från offentlig verksamhet.

Med miljö som utgångspunkt presenterade Thomas Nyström från Viktoria ICT hur cirkulära affärsmodeller fungerar och att vi nu står inför en strukturförändring där produkters livslängd måste förlängas för att vi har förbrukat jordens resurser.

Nytänkande

– Folkuniversitetets projektkoordinatorer kom med bra inspel på nytänkande, konstaterar Magdalena Svedlund.

  • Anita Enocksson