03 nov 2014 17:17

23 jan 2015 15:53

Raketuppskjutning på Ängen

På tisdagen är det öppet hus med raketuppskjutning på Ängen. Den om- och tillbyggda förskolan i Hörnebo.

Det blir invigning med show på förmiddagen, pizzalunch, mellanmål på korvkiosktema, pyssel.och ansiktsmålning.

Allmänheten välkomnas under den senare delen av eftermiddagen som inleds med raketuppskjutning vid femton. Man kan gå en tipspromenad fram till arton på kvällen och däremellan lyssna på ett musikframträdande.

Ängens förskola har en längre tid varit föremål för en mycket omfattande förändring och upprustning.

Förskolan har utökats med en avdelning, fått ett nytt kök, nya förrådsutrymmen, arbetsrum för personalen och ett ljust torg med glaspartier för alla avdelningar. Ventilation och belysning är ny och ljudabsorbenter har satts upp.

I dag är det för övrigt även öppet hus i äldrecentrums nya lokal i det som tidigare var Allégårdens matsal.

I och med flytten från Fredsgatan 36 till 38 får Äldrecentrum med över tusen besökare per månad en större samlingslokal, flera grupprum och kombinerat berednings- och träningskök.

Det blir invigning med show på förmiddagen, pizzalunch, mellanmål på korvkiosktema, pyssel.och ansiktsmålning.

Allmänheten välkomnas under den senare delen av eftermiddagen som inleds med raketuppskjutning vid femton. Man kan gå en tipspromenad fram till arton på kvällen och däremellan lyssna på ett musikframträdande.

Ängens förskola har en längre tid varit föremål för en mycket omfattande förändring och upprustning.

Förskolan har utökats med en avdelning, fått ett nytt kök, nya förrådsutrymmen, arbetsrum för personalen och ett ljust torg med glaspartier för alla avdelningar. Ventilation och belysning är ny och ljudabsorbenter har satts upp.

I dag är det för övrigt även öppet hus i äldrecentrums nya lokal i det som tidigare var Allégårdens matsal.

I och med flytten från Fredsgatan 36 till 38 får Äldrecentrum med över tusen besökare per månad en större samlingslokal, flera grupprum och kombinerat berednings- och träningskök.

  • Anita Enocksson