05 nov 2014 17:30

07 jan 2015 10:02

Avtal om skidspår

KULTUR OCH FRITID

Snart kommer kylan och snön och skidorna kan plockas fram ur vinterförrådet.

Kultur och fritidsnämnden har godkänt de nya avtalen för dem som sköter skidspåren i kommunen.

Avtalet med Tibro OK förnyas och är oförändrat jämfört med fjolåret; Tibro OK ansvarar för spårning av skidspåren inom Rankås fritidsområde och elljusspåret Fågelviken och får själva utbilda sina skoterförare i spårning av skidspåren. Kultur och fritid bistår klubben med en mindre lastbil med släpkärra som lånas från Tibro ishall vid behov.

Snart kommer kylan och snön och skidorna kan plockas fram ur vinterförrådet.

Kultur och fritidsnämnden har godkänt de nya avtalen för dem som sköter skidspåren i kommunen.

Avtalet med Tibro OK förnyas och är oförändrat jämfört med fjolåret; Tibro OK ansvarar för spårning av skidspåren inom Rankås fritidsområde och elljusspåret Fågelviken och får själva utbilda sina skoterförare i spårning av skidspåren. Kultur och fritid bistår klubben med en mindre lastbil med släpkärra som lånas från Tibro ishall vid behov.