05 nov 2014 18:57

23 jan 2015 15:53

Driftbidragen är fördelade

Kultur och fritidsnämnden har fördelat 2015 års driftsbidrag till föreningar som för sin verksamhet driver egna anläggningar.

Kultur och fritidschef Pelle Ekholm:

– Det är viktigt att stötta föreningar med egna anläggningar.

Ordförande Peter Eklund (KD):

– I den rambudget som fullmäktige tog i juni finns en ramförstärkning av föreningsbidragen med 200 000 kronor och en prioritering sker av bidrag till föreningar med egna anläggningar och lokaler.

– De har fått ökade kostnader genom att bidragsnivån legat fast.

Nämnden föreslår denna fördelning – hela kommunbudgeten 2015 tas slutgiltigt av fullmäktige i november.

Driftbidragen

Fotbollsplaner: Gräs A-plan från 40 000 till 60 000 kronor, övriga gräsplaner från 15 000 till 30 000 kronor och grusplaner från 7 000 till 15 000 kronor.

Omklädningsrum och klubbrum: Varierar från 75 till 125 kronor per kvdratmeter.

Motorcykelsport: Motorstadion från 55 000 till 80 000 kronor, träningsspår enduro 250 kronor per kilometer.

Ridsport: Ridanläggning från 70 000 till 80 000 kronor.

Tennis: Tennishall/bana från 35 000 till 40 000 kronor. Tennisbana utomhus 3 000 kronor.

Längdskidspår: Terräng/skidspår 250 kronor per kilometer.

Övriga anläggningar: Bågskytteanläggning från 7 000 till 15 000 kronor, hundsportanläggning från 7 000 till 15 000 kronor, jaktskytteanläggning 3 000 kronor, skytteanläggning 3 000 kronor, modellflyganläggning 2 000 kronor, modellflyganläggning 2 000 kronor, bowlinganläggning 70 000 till 80 000 kronor och bouleanläggning 20 000 kronor.

Kultur och fritidschef Pelle Ekholm:

– Det är viktigt att stötta föreningar med egna anläggningar.

Ordförande Peter Eklund (KD):

– I den rambudget som fullmäktige tog i juni finns en ramförstärkning av föreningsbidragen med 200 000 kronor och en prioritering sker av bidrag till föreningar med egna anläggningar och lokaler.

– De har fått ökade kostnader genom att bidragsnivån legat fast.

Nämnden föreslår denna fördelning – hela kommunbudgeten 2015 tas slutgiltigt av fullmäktige i november.

Driftbidragen

Fotbollsplaner: Gräs A-plan från 40 000 till 60 000 kronor, övriga gräsplaner från 15 000 till 30 000 kronor och grusplaner från 7 000 till 15 000 kronor.

Omklädningsrum och klubbrum: Varierar från 75 till 125 kronor per kvdratmeter.

Motorcykelsport: Motorstadion från 55 000 till 80 000 kronor, träningsspår enduro 250 kronor per kilometer.

Ridsport: Ridanläggning från 70 000 till 80 000 kronor.

Tennis: Tennishall/bana från 35 000 till 40 000 kronor. Tennisbana utomhus 3 000 kronor.

Längdskidspår: Terräng/skidspår 250 kronor per kilometer.

Övriga anläggningar: Bågskytteanläggning från 7 000 till 15 000 kronor, hundsportanläggning från 7 000 till 15 000 kronor, jaktskytteanläggning 3 000 kronor, skytteanläggning 3 000 kronor, modellflyganläggning 2 000 kronor, modellflyganläggning 2 000 kronor, bowlinganläggning 70 000 till 80 000 kronor och bouleanläggning 20 000 kronor.

  • Anita Enocksson