06 nov 2014 16:34

07 jan 2015 10:02

Varg i norra Tibro

Varg finns i de norra delarna av Tibro kommun.

Den 28 oktober vid Bankebolet norr om Spethult blev en älgko riven av varg med bett i hals och bog.

I Spetsbolet beläget mellan sjöarna Örlen och Viken gjordes den 25 oktober en synobservation av varg.

Detta enligt länsstyrelsens rovdjursspårare Gillis Perssons dokumentation.

Han har enligt Radio Skaraborg listat 35 rovdjursobservationer i och kring Skaraborg sedan den 22 juli.

25 av dessa observationer rör lodjur och tio gäller varg.

Varg finns i de norra delarna av Tibro kommun.

Den 28 oktober vid Bankebolet norr om Spethult blev en älgko riven av varg med bett i hals och bog.

I Spetsbolet beläget mellan sjöarna Örlen och Viken gjordes den 25 oktober en synobservation av varg.

Detta enligt länsstyrelsens rovdjursspårare Gillis Perssons dokumentation.

Han har enligt Radio Skaraborg listat 35 rovdjursobservationer i och kring Skaraborg sedan den 22 juli.

25 av dessa observationer rör lodjur och tio gäller varg.