07 nov 2014 15:00

23 jan 2015 15:53

Vad är detta?

MÅNADENS FÖREMÅL.

Här kommer ett träföremål, välgjort och cirka 25 centimeter i diameter. Det går att plocka isär i delar som bilderna visar – men vad är det?

Föremålet ingår i hembygdsföreningens samlingar på Tibro museum hälsar eldsjälen Irene Löfving som sänt in bilden till SLA. Svar skickas till tibro@sla.se.

Här kommer ett träföremål, välgjort och cirka 25 centimeter i diameter. Det går att plocka isär i delar som bilderna visar – men vad är det?

Föremålet ingår i hembygdsföreningens samlingar på Tibro museum hälsar eldsjälen Irene Löfving som sänt in bilden till SLA. Svar skickas till tibro@sla.se.

  • Anita Enocksson