10 nov 2014 18:00

23 jan 2015 15:53

Kullens Kapell till Tibro

Grupp med många instrument

Kullens Kapell är en kvartett från Kinnekullebygden som på fredag kommer till Blåbandsgården i Tibro.

Gruppen presenterar sig som en kvartett med fyra sångare och sjutton olika instrument. Bland dessa kan nämnas fiol, gitarr, mandolin, munspel, banjo, ukulele och såg. Kullens Kapell har en blandad repertoar med folkmusik, visor, pop, country, schlager samt en del eget material. Det senare är signerat Eva Ekhagen. De framför ofta sina sånger i stämmor och allt är på svenska. Även publiken brukar stämma in i sången.

Akustisk klang

Gruppen gör egna tolkningar och arrangemang och har hittat ett sound som de tycker passar och med en akustisk klang. Om någon vill så går det bra att även ta en svängom till musiken. I Kullens kapell ingår Eva Ekhagen, Ann-Katrin Hellner, Johan Malmström och Roy Sällström. Alla utom Johan jobbar i det vardagliga med musik i någon form. Eva leder kurser i afrikanska trummor (djembe). Detta instrument finns också med då gruppen framträder. Ann-Katrin är upplärd i den svenska spelmanstraditionen och Roy arbetar med musikterapi inom äldre-och demensvård. Johan är bildkonstnär och pedagog. Det är Blåbandsföreningen som är arrangörer för musikkvällen i Tibro nu på fredag.

Gruppen presenterar sig som en kvartett med fyra sångare och sjutton olika instrument. Bland dessa kan nämnas fiol, gitarr, mandolin, munspel, banjo, ukulele och såg. Kullens Kapell har en blandad repertoar med folkmusik, visor, pop, country, schlager samt en del eget material. Det senare är signerat Eva Ekhagen. De framför ofta sina sånger i stämmor och allt är på svenska. Även publiken brukar stämma in i sången.

Akustisk klang

Gruppen gör egna tolkningar och arrangemang och har hittat ett sound som de tycker passar och med en akustisk klang. Om någon vill så går det bra att även ta en svängom till musiken. I Kullens kapell ingår Eva Ekhagen, Ann-Katrin Hellner, Johan Malmström och Roy Sällström. Alla utom Johan jobbar i det vardagliga med musik i någon form. Eva leder kurser i afrikanska trummor (djembe). Detta instrument finns också med då gruppen framträder. Ann-Katrin är upplärd i den svenska spelmanstraditionen och Roy arbetar med musikterapi inom äldre-och demensvård. Johan är bildkonstnär och pedagog. Det är Blåbandsföreningen som är arrangörer för musikkvällen i Tibro nu på fredag.

  • Börje Sahlén