11 nov 2014 13:04

23 jan 2015 15:53

Här kan man få kaffe, kaka - och ett jobb

Alla arbetssökande mellan 15 och 65 år är välkomna. Ett nytt informellt forum, Mötesplatsen, har öppnats i Näringslivets hus för alla dem som vill ha ett jobb eller få goda råd om utbildning.

Mötesplatsen handledare Josefine Larsson betonar att besöket är helt kostnadfritt för alla som kommer:

– Allt är givetvis gratis här för våra besökare. Allt från kaffe och kaka till wifi och dator.

Varje tisdag och torsdag mellan tio och tolv finns hon på plats i Näringslivets hus för att svara på frågor, ge tips och hjälpa till.

Även arbetsmarknadsenhetens Kristian Lagerström med flera kommer att vara där till och från under de två dagarna.

– Vår tanke är att vi ska fungera som ett slags medborgarkontor.

På Mötesplatsen finns vid varje tillfälle personal med bred erfarenhet av att hjälpa arbetsökande:

– Utifrån den arbetssökandes behov och önskemål skapar vi aktiviteter, enskilda eller tillsammans med andra.

Mötesplatsen ska utgöra ett okonstlat forum för alla som behöver lite stöd på vägen.

Kristian Lagerstöm:

– Har man sökt bortåt hundra jobb utan att få napp är det lätt att självförtroendet börjar svikta. Här finns det alltid någon som lyssnar och ger stöd och vägledning.

På Mötesplatsen får man inspiration och kunskap genom seminarier, föreläsningar och studiebesök.

– Har man kört fast ger vi tips på hur man blir mer kreativ i sitt jobbsökande.

Näringslivets Hus ligger på Järnvägsgatan, en bit utanför centrum mot Hörnebo.

Långt att gå för besökarna?

– Tvärtom! Det blir en alldeles lagom promenad i friska luften.

Mötesplatsen handledare Josefine Larsson betonar att besöket är helt kostnadfritt för alla som kommer:

– Allt är givetvis gratis här för våra besökare. Allt från kaffe och kaka till wifi och dator.

Varje tisdag och torsdag mellan tio och tolv finns hon på plats i Näringslivets hus för att svara på frågor, ge tips och hjälpa till.

Även arbetsmarknadsenhetens Kristian Lagerström med flera kommer att vara där till och från under de två dagarna.

– Vår tanke är att vi ska fungera som ett slags medborgarkontor.

På Mötesplatsen finns vid varje tillfälle personal med bred erfarenhet av att hjälpa arbetsökande:

– Utifrån den arbetssökandes behov och önskemål skapar vi aktiviteter, enskilda eller tillsammans med andra.

Mötesplatsen ska utgöra ett okonstlat forum för alla som behöver lite stöd på vägen.

Kristian Lagerstöm:

– Har man sökt bortåt hundra jobb utan att få napp är det lätt att självförtroendet börjar svikta. Här finns det alltid någon som lyssnar och ger stöd och vägledning.

På Mötesplatsen får man inspiration och kunskap genom seminarier, föreläsningar och studiebesök.

– Har man kört fast ger vi tips på hur man blir mer kreativ i sitt jobbsökande.

Näringslivets Hus ligger på Järnvägsgatan, en bit utanför centrum mot Hörnebo.

Långt att gå för besökarna?

– Tvärtom! Det blir en alldeles lagom promenad i friska luften.

  • Anita Enocksson