19 nov 2014 17:55

07 jan 2015 10:23

Avgiftsfri skola i Tibro

Efter Cecilia Wellemans (V) fullmäktigemotion om en avgiftsfri grundskola har barn och utbildningsnämnden upprättat riktlinjer.

I dessa står att alla aktiviteter som sker på skoltid och har koppling till skolans uppdrag i huvudsak ska ske utan kostnad:

”Alla former av verksamhet i skolan såsom studiebesök, exkursioner, utflykter, lägerskolor samt aktiviteter i anslutning till friluftsdagar eller motvarande ska därmed finansieras med offentliga medel.

I dessa står att alla aktiviteter som sker på skoltid och har koppling till skolans uppdrag i huvudsak ska ske utan kostnad:

”Alla former av verksamhet i skolan såsom studiebesök, exkursioner, utflykter, lägerskolor samt aktiviteter i anslutning till friluftsdagar eller motvarande ska därmed finansieras med offentliga medel.