20 nov 2014 19:31

07 jan 2015 10:03

Tillsyn för sprit

Kommunen och polisen har ansvar för att serveringstillstånden följs. Socialnämnden i Tibro har spikat sina riktlinjer för tillsynen 2015.

Tillsynen omfattar även detaljhandeln. Den som säljer folköl ska räkna med att få minst ett tillsynsbesök per år.

Tillsynen omfattar även detaljhandeln. Den som säljer folköl ska räkna med att få minst ett tillsynsbesök per år.