03 dec 2014 14:03

23 jan 2015 15:55

Upprättar riktlinjer

Kommunstyrelsen besvarar Cecilia Wellemans (V) fullmäktigemotion om "avgiftsfri skola" med att barn och utbildningsnämnden upprättat riktlinjer.

Man säger samtidigt att skolan redan följer skollagen.

Man säger samtidigt att skolan redan följer skollagen.