04 dec 2014 05:00

07 jan 2015 10:24

Kritik mot skolledning

Arbetsmiljöverkets nationella inspektionsaktivitet "Skolan 2013-2016" kritiserar Tibros barn och utbildningsförvaltning.

Om kommunen inte vidtar åtgärder kan Arbetsmiljöverket besluta om föreläggande eller förbud.

Man riskbedömer inte skolledarnas och andra arbetstagares psykosociala arbetsmiljö i tillräcklig utsträckning och det saknas dokumenterade bedömningar av riskerna för ohälsa som finns i skolverksamheten som uppstår när arbetets krav inte överensstämmer med de resurser som finns.

Exempel på resurser är avsatt tid för arbetsuppgifterna, antal personer att utföra arbetet, kunskap och kompetens för arbetsuppgifterna, tekniskt stöd, administrativt stöd, lokaler, kollegialt stöd och stöd från ledningen.

Om kommunen inte vidtar åtgärder kan Arbetsmiljöverket besluta om föreläggande eller förbud.

Man riskbedömer inte skolledarnas och andra arbetstagares psykosociala arbetsmiljö i tillräcklig utsträckning och det saknas dokumenterade bedömningar av riskerna för ohälsa som finns i skolverksamheten som uppstår när arbetets krav inte överensstämmer med de resurser som finns.

Exempel på resurser är avsatt tid för arbetsuppgifterna, antal personer att utföra arbetet, kunskap och kompetens för arbetsuppgifterna, tekniskt stöd, administrativt stöd, lokaler, kollegialt stöd och stöd från ledningen.