05 dec 2014 06:00

07 jan 2015 10:24

Måste svara om Häggetorpsskolan

Senast den 1 mars ska Tibro kommun informera Arbetsmiljöverket om sina åtgärder av brister på Häggetorpsskolan.

Kommunen ska tala om hur man fört ut innehållet i inspektionsmeddelandet till berörda medarbetare, hur man uppfyller kraven och hur skyddsombud och övrig personal varit delaktiga vid genomförandet.

Det saknas skriftliga rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet och vid inspektionen saknades skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter som ska utföras av träslöjdlärare och idrottslärare.

Varken de, övriga arbetstagare eller elever kan med full säkerhet veta vem som ska vidta åtgärder som förebygger olycksfall i slöjdsalen och idrottshallen.

Kommunen måste göra en tydlig fördelning av uppgifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet till sina träslöjlärare och idrottslärare.

Kommunen har inte heller bedömt riskerna för våld- och hot som kan drabba skolans arbetstagare och inte bedömt de risker elever kan utsättas för från utomstående, till exempel andra skolors elever.

Kommunen ska tala om hur man fört ut innehållet i inspektionsmeddelandet till berörda medarbetare, hur man uppfyller kraven och hur skyddsombud och övrig personal varit delaktiga vid genomförandet.

Det saknas skriftliga rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet och vid inspektionen saknades skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter som ska utföras av träslöjdlärare och idrottslärare.

Varken de, övriga arbetstagare eller elever kan med full säkerhet veta vem som ska vidta åtgärder som förebygger olycksfall i slöjdsalen och idrottshallen.

Kommunen måste göra en tydlig fördelning av uppgifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet till sina träslöjlärare och idrottslärare.

Kommunen har inte heller bedömt riskerna för våld- och hot som kan drabba skolans arbetstagare och inte bedömt de risker elever kan utsättas för från utomstående, till exempel andra skolors elever.

  • Anita Enocksson