06 dec 2014 06:00

07 jan 2015 10:24

Detaljplan ändras

ÖRNEN

På byggnadsnämndens sammanträde den 9 december föreslås att samhällsbyggnad ändrar detaljplanen för kvarteret Örnen vid Snickarvallen för att möjliggöra bebyggelse. Kvarteret har varit bebyggt med bostäder och verkstäder som brunnit ned eller rivits.

På byggnadsnämndens sammanträde den 9 december föreslås att samhällsbyggnad ändrar detaljplanen för kvarteret Örnen vid Snickarvallen för att möjliggöra bebyggelse. Kvarteret har varit bebyggt med bostäder och verkstäder som brunnit ned eller rivits.