09 dec 2014 06:10

23 jan 2015 15:17

Återvinning på lång sikt

Samtliga återvinningsstationer i Tibro och Fagersanna finns på markområden som i gällande detaljplan är avsedda för annat ändamål.

Alla stationer har tillfälliga bygglov och entreprenören önskar få permanenta tillstånd.

Nu lyfter byggnadsnämnden upp det på sitt bord. Förslaget är att samhällsbyggnad ska utföra nödvändiga utrednings- och planarbeten för att möjliggöra långsiktigt välfungerande återvinningsstationer.

Alla stationer har tillfälliga bygglov och entreprenören önskar få permanenta tillstånd.

Nu lyfter byggnadsnämnden upp det på sitt bord. Förslaget är att samhällsbyggnad ska utföra nödvändiga utrednings- och planarbeten för att möjliggöra långsiktigt välfungerande återvinningsstationer.