09 dec 2014 17:20

23 jan 2015 15:55

KD vill ha ut fullmäktigedebatten

Kristdemokraterna i Tibro föreslår att fullmäktiges sammanträden sänds ut via streamad media. Ordförande Maria Maric har lämnat en motion till fullmäktige om detta.

I motionen hänvisar hon till Kommunallagens femte kapitels 38 paragraf, där det står att fullmäktiges sammanträden ska vara offentliga.

Hon skriver

”I Tibro kommun inbjuds kommunmedlemmarna att fysiskt närvara vid fullmäktige, medan grannkommunerna även erbjuder möjlighet att följa kommunfullmäktige på distans.”

Hon fortsätter i motionen:

”En möjlighet”

”Möjlighet för allmänheten att ta del av den beslutsfattande processen är central för vår demokrati men för många kommunmedlemmar är det inte en reell möjlighet att närvara vid fullmäktigemöten.”

Partiet föreslår därför att möjligheten till utsändning av kommunfullmäktiges möten via streamad media skyndsamt bör utredas.

Maria Maric säger i ett mejl till SLA att tanken bakom detta är att ge Tibros kommunmedlemmar ökade möjligheter att kunna följa den beslutsfattande processen i kommunen och ges bättre förutsättningar till deltagande.

Ett enkelt sätt

”Det är helt enkelt en demokratihöjande åtgärd som med modern teknik borde kunna genomföras med relativ små ekonomiska medel.”

Vanlig användning av streaming är webb-tv. De flesta tv-kanaler erbjuder i dag någon form av streamingtjänst där man via dator, mobiltelefon eller surfplatta följer program live.

I motionen hänvisar hon till Kommunallagens femte kapitels 38 paragraf, där det står att fullmäktiges sammanträden ska vara offentliga.

Hon skriver

”I Tibro kommun inbjuds kommunmedlemmarna att fysiskt närvara vid fullmäktige, medan grannkommunerna även erbjuder möjlighet att följa kommunfullmäktige på distans.”

Hon fortsätter i motionen:

”En möjlighet”

”Möjlighet för allmänheten att ta del av den beslutsfattande processen är central för vår demokrati men för många kommunmedlemmar är det inte en reell möjlighet att närvara vid fullmäktigemöten.”

Partiet föreslår därför att möjligheten till utsändning av kommunfullmäktiges möten via streamad media skyndsamt bör utredas.

Maria Maric säger i ett mejl till SLA att tanken bakom detta är att ge Tibros kommunmedlemmar ökade möjligheter att kunna följa den beslutsfattande processen i kommunen och ges bättre förutsättningar till deltagande.

Ett enkelt sätt

”Det är helt enkelt en demokratihöjande åtgärd som med modern teknik borde kunna genomföras med relativ små ekonomiska medel.”

Vanlig användning av streaming är webb-tv. De flesta tv-kanaler erbjuder i dag någon form av streamingtjänst där man via dator, mobiltelefon eller surfplatta följer program live.

Om streaming

”Strömning” är uppspelande av ljud- och videofiler på mottagarens dator eller mobiltelefon samtidigt som de överförs över ett Lan (local area network) eller Wan (wideo area network), som Internet.

Källa: Wikipedia

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.