09 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:17

Medborgarförslag om farthinder

I dag, tisdag, behandlar kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, ett medborgarförslag om farthinder på Gäregatan i Tibro.

Förslagsställaren Vera Anito föreslår att kommunen placerar blomlådor som farthinder. I förslaget till ksau sägs dock att den befintliga begränsningen till 30 kilometer i timman för närvarande är en tillräcklig åtgärd. Blomlådor kan ibland skymma sikten.

Förslagsställaren Vera Anito föreslår att kommunen placerar blomlådor som farthinder. I förslaget till ksau sägs dock att den befintliga begränsningen till 30 kilometer i timman för närvarande är en tillräcklig åtgärd. Blomlådor kan ibland skymma sikten.