10 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:17

Den yngsta som lämnat förslag

Medborgarförslaget med önskemål om farthinder på Gäregatan, exempelvis i form av strategiskt utplacerade blomlådor, har besvarat av kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att rekommendera fullmäktige att den nu rådande hastighetsbegränsningen till 30 kilometer i timman är fullt tillräckligt.

Kuriosa i sammanhanget är att Vera Anito, som lämnat in medborgarförslaget, bara är nio år.

När det lämndes in konstaterade fullmäktiges ordförande att Vera troligen är Tibros yngsta förslagsställare någonsin.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att rekommendera fullmäktige att den nu rådande hastighetsbegränsningen till 30 kilometer i timman är fullt tillräckligt.

Kuriosa i sammanhanget är att Vera Anito, som lämnat in medborgarförslaget, bara är nio år.

När det lämndes in konstaterade fullmäktiges ordförande att Vera troligen är Tibros yngsta förslagsställare någonsin.