10 dec 2014 16:26

23 jan 2015 15:55

Jägevall har överlämnat KS-klubban

Ordförandeklubban i kommunstyrelsen vandrar nu över från kommunalrådet Claes Jägevall (FP) till nästa mandatperiods ordförande Rolf Eriksson (S).

Officiell av avtackning av Jägevall sker med öppet hus på Inredia fredagen den 19 december.

Han lämnar dock inte politiken för gott. Nästa mandatperiod återfinns han inom regionpolitiken i Västra Götalands län.

På bilden från kommunstyrelsens arbetsutskotts sista sammanträde 2014: Ann-Marie Wahlström (S), Rolf Eriksson (S), Claes Jägevall (FP) och Ann-Britt Danielsson (M).

Officiell av avtackning av Jägevall sker med öppet hus på Inredia fredagen den 19 december.

Han lämnar dock inte politiken för gott. Nästa mandatperiod återfinns han inom regionpolitiken i Västra Götalands län.

På bilden från kommunstyrelsens arbetsutskotts sista sammanträde 2014: Ann-Marie Wahlström (S), Rolf Eriksson (S), Claes Jägevall (FP) och Ann-Britt Danielsson (M).