11 dec 2014 19:58

23 jan 2015 15:55

Kunde inte enas med FP om fördelning

M och KD har beslutat samverka på tu man hand. De kunde inte enas med FP om fördelningen av vice ordförandeposter i kommunstyrelse, socialnämnd och barn och utbildningsnämnd. C har som bekant redan valt ett samarbete med S, V och MP.

M och KD har därför kommit överens om en teknisk samverkan under perioden 2015-2018.

– Tillsammans föreslår vi därför oppositionsråd och vice ordförande i samtliga nämnder och bolagsstyrelser, säger PeO Andersson, M.

Maria Marics, KD:

– Utgångsläget var att alla tre allianspartier skulle samverka, men det har tyvärr inte gått.

FP har fem mandat, M fyra och KD tre:

– Vi ville fördela vice ordförandeposterna i kommunstyrelse, socialnämnd och barn och utbildningsnämnd på alla tre partier. Det ville tyvärr inte FP.

Här är förslaget som överlämnas till fullmäktige på måndag:

Kommunfullmäktige,1:e vice ordförande Ove Emanuelsson (M).

Oppositionsråd, vice ordförande kommunstyrelsen PeO Andersson (M).

Barn och utbildningsnämnd, vice ordförande Ann-Britt Danielsson (M).

Socialnämnden, vice ordförande Kjell-Åke Johansson (KD).

Revisorer, ordförande Ronny Wennerström (M).

Bygg och trafiknämnd, vice ordförande Kenth Wengholm (M).

Kultur och fritidsnämnd, vice ordförande Peter Eklund (KD).

Samhällsbyggnadsnämnd, vice ordförande Per-Olof Qvick (M).

Valnämnden, vice ordförande Kjell-Åke Johansson (KD).

AB Tibrobyggen, vice ordförande Per-Olof Qvick (M).

Tibro Energi AB, vice ordförande Peter Larsson (M).

M och KD har därför kommit överens om en teknisk samverkan under perioden 2015-2018.

– Tillsammans föreslår vi därför oppositionsråd och vice ordförande i samtliga nämnder och bolagsstyrelser, säger PeO Andersson, M.

Maria Marics, KD:

– Utgångsläget var att alla tre allianspartier skulle samverka, men det har tyvärr inte gått.

FP har fem mandat, M fyra och KD tre:

– Vi ville fördela vice ordförandeposterna i kommunstyrelse, socialnämnd och barn och utbildningsnämnd på alla tre partier. Det ville tyvärr inte FP.

Här är förslaget som överlämnas till fullmäktige på måndag:

Kommunfullmäktige,1:e vice ordförande Ove Emanuelsson (M).

Oppositionsråd, vice ordförande kommunstyrelsen PeO Andersson (M).

Barn och utbildningsnämnd, vice ordförande Ann-Britt Danielsson (M).

Socialnämnden, vice ordförande Kjell-Åke Johansson (KD).

Revisorer, ordförande Ronny Wennerström (M).

Bygg och trafiknämnd, vice ordförande Kenth Wengholm (M).

Kultur och fritidsnämnd, vice ordförande Peter Eklund (KD).

Samhällsbyggnadsnämnd, vice ordförande Per-Olof Qvick (M).

Valnämnden, vice ordförande Kjell-Åke Johansson (KD).

AB Tibrobyggen, vice ordförande Per-Olof Qvick (M).

Tibro Energi AB, vice ordförande Peter Larsson (M).