22 dec 2014 16:10

23 jan 2015 15:17

Krav efter olycka

Den 10 november erhöll Arbetsmiljöverket en rapport från polisen med information om ett olycksfall som inträffade på ett snickerföretag i Tibro den 22 oktober. Olyckan är anmäld till Försäkringskassan och arbetsgivaren är skyldig att utreda olyckor eller allvarliga tillbud och vidta de åtgärder som behövs för att förebygga olyckor.

Arbetsmiljöverket vill ta del av utredningen före den 15 januari 2015 och vilka åtgärder som man har vidtagit.

Den 10 november erhöll Arbetsmiljöverket en rapport från polisen med information om ett olycksfall som inträffade på ett snickerföretag i Tibro den 22 oktober. Olyckan är anmäld till Försäkringskassan och arbetsgivaren är skyldig att utreda olyckor eller allvarliga tillbud och vidta de åtgärder som behövs för att förebygga olyckor.

Arbetsmiljöverket vill ta del av utredningen före den 15 januari 2015 och vilka åtgärder som man har vidtagit.