23 dec 2014 07:30

23 jan 2015 15:56

Varg rör sig i Tibrotrakten

En varg eller möjligen två rör sig till och från i Tibroområdet sedan en månad tillbaka.
Viltspårare Jan Gren i Ransberg har fått in mellan tio och femton rapporter om olika former av observationer den senaste tiden.

Senast i söndags:

– Problemet är att det inte finns någon spårsnö, så vi vet inte exakt hur den rör sig.

Det var vid tvåtiden natten mot söndag som en varg var i Åreboområdet.

En hästägare vaknade av att det var stor oro i hagen:

– Han såg hur fyra av hästarna brakade rätt igenom stängslet, så att stolparna flög åt alla håll.

Två andra hästar sökte skydd intill stallet. De skenande hästarna kunde efter en stund infångas och lugnas ner.

Jan Gren om varför han inte förrän nu väljer att berätta för allmänheten att det finns varg i Tibro tätort:

– En varg kan förflytta sig långt på bara ett dygn, den har en steglängd på 1,2 meter och kan avverka över 20 mil på ett dygn.

Vad får dig att ändå gå ut med infomationen?

– Jag har fått flera påstötningar från djurägare som vill varna andra djurägare, jag har också sett flera dödade djur, nu senast en råbock, och fått in en del mycket trovärdiga synobservationer.

– Allt detta tyder på att den här vargen återkommer och kanske försöker skapa ett revir här. I Värmland, Örebro och Tiveden är reviren upptagna.

Synobservationerna kommer från olika personer och från olika platser i Tibro fortsätter Gren:

– Vid Årebovägen, Sparhuset, gårdarna Kilahagen, Västra Tolsryd, Karlsten och Karlstorp. Bland annat.

– Det är ingen tvekan om att den gillar att uppehålla sig här. Den har även setts några hundra meter från Hönsa bygdegård.

Vad ska man tänka på som djurägare?

– Att vara mer observant på sina djur. Jagar man med hund ska man inte släppa den just nu.

Senast i söndags:

– Problemet är att det inte finns någon spårsnö, så vi vet inte exakt hur den rör sig.

Det var vid tvåtiden natten mot söndag som en varg var i Åreboområdet.

En hästägare vaknade av att det var stor oro i hagen:

– Han såg hur fyra av hästarna brakade rätt igenom stängslet, så att stolparna flög åt alla håll.

Två andra hästar sökte skydd intill stallet. De skenande hästarna kunde efter en stund infångas och lugnas ner.

Jan Gren om varför han inte förrän nu väljer att berätta för allmänheten att det finns varg i Tibro tätort:

– En varg kan förflytta sig långt på bara ett dygn, den har en steglängd på 1,2 meter och kan avverka över 20 mil på ett dygn.

Vad får dig att ändå gå ut med infomationen?

– Jag har fått flera påstötningar från djurägare som vill varna andra djurägare, jag har också sett flera dödade djur, nu senast en råbock, och fått in en del mycket trovärdiga synobservationer.

– Allt detta tyder på att den här vargen återkommer och kanske försöker skapa ett revir här. I Värmland, Örebro och Tiveden är reviren upptagna.

Synobservationerna kommer från olika personer och från olika platser i Tibro fortsätter Gren:

– Vid Årebovägen, Sparhuset, gårdarna Kilahagen, Västra Tolsryd, Karlsten och Karlstorp. Bland annat.

– Det är ingen tvekan om att den gillar att uppehålla sig här. Den har även setts några hundra meter från Hönsa bygdegård.

Vad ska man tänka på som djurägare?

– Att vara mer observant på sina djur. Jagar man med hund ska man inte släppa den just nu.

Synobservationer

I helgen var en varg synlig i Tibro tätort vid Sparhuset.

Synobservationer av varg har gjorts i Kilahagen, Västra Tolsryd, Karlsten och Karlstorp.

Källa: Jan Gren, viltspårare