24 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:17

Kritik mot skola i Tibro

SKOLINSPEKTIONEN

Skolinspektionen uppmanar en skola i Tibro att vidta åtgärder efter att myndigheten utrett en anmälan om en elev som behöver särskilt stöd.

Skolinspektionen bedömer att kommun gett eleven stöd i form av extra anpassningar, men att man brutit mot skollagens bestämmelser om att formellt fatta beslut om huruvida åtgärdsprogram ska upprättas eller inte efter det utredningen av elevens stödbehov gjorts.

Skolinspektionen förutsätter att Tibro kommun vidare utreder elevens behov av särskilt stöd, om det skulle befaras att svårigheterna skulle kunna leda till sådana konsekvenser.

Personalen vid skolan fick information om elevens stödbehov i samband med överlämningen från förskolan till förskoleklass i januari 2010.

En pedagogisk kartläggning av elevens skolsituation var klar i januari 2012. Kartläggningen visade att eleven nådde kunskapskraven, men var i behov av struktur, framförhållning, återkoppling och vägledning och stöd i sitt sociala samspel.

Skolinspektionen bedömer att kommun gett eleven stöd i form av extra anpassningar, men att man brutit mot skollagens bestämmelser om att formellt fatta beslut om huruvida åtgärdsprogram ska upprättas eller inte efter det utredningen av elevens stödbehov gjorts.

Skolinspektionen förutsätter att Tibro kommun vidare utreder elevens behov av särskilt stöd, om det skulle befaras att svårigheterna skulle kunna leda till sådana konsekvenser.

Personalen vid skolan fick information om elevens stödbehov i samband med överlämningen från förskolan till förskoleklass i januari 2010.

En pedagogisk kartläggning av elevens skolsituation var klar i januari 2012. Kartläggningen visade att eleven nådde kunskapskraven, men var i behov av struktur, framförhållning, återkoppling och vägledning och stöd i sitt sociala samspel.