02 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:56

Om brännvin och mord

NR 48 2014.: "Från Ransberg och Kyrkefalla

”Westerberg ville visa att han utan att skada ett hår på sin väns huvud skulle skjuta av honom en påsatt hatt. En halv kanna brännvin skulle Westerberg betala om han förfelade målet.”

Om denna händelse, som kom upp på ett vinterting i Värsås tingshus på 1800-talet, berättar Gun Bengtsson och Britta Zachs i ”Brännvin och mord” i den nyutgivna skriften ”Från Ransberg och Kyrkefalla”.

Om Johannes Westerberg (1825-1899) från Kyrkefalla och ”af ett icke ofördelaktigt yttre” gjorde ett lyckoskott skulle kamraten Johannes Bill betala med samma kvantitet.

Nästa morgon skulle bragden utföras, men istället för att sova fortsatte man att supa. Tidigt på morgonen hade Bill en åtsittande mössa och när målskjutningen ägde rum träffades han i pannan och störtade genast till marken.

En välåtergiven skröna att skratta gott åt i dag, men sann och sorglig då den noterades i domboken från Kåkinds härad när det begav sig.

Annan kurios helgläsning man kan ägna sig åt är bland annat ”August Carlssons dagbok”, ”Klocktornet i Ransberg – som är äldre än du tror” och en intervju med Ingrid Andersson som sytt folkdräkter i mer än 40 år.

Bertil Hovmark beskriver i en intressant dokumentation Årebergs järnbruk.

Om denna händelse, som kom upp på ett vinterting i Värsås tingshus på 1800-talet, berättar Gun Bengtsson och Britta Zachs i ”Brännvin och mord” i den nyutgivna skriften ”Från Ransberg och Kyrkefalla”.

Om Johannes Westerberg (1825-1899) från Kyrkefalla och ”af ett icke ofördelaktigt yttre” gjorde ett lyckoskott skulle kamraten Johannes Bill betala med samma kvantitet.

Nästa morgon skulle bragden utföras, men istället för att sova fortsatte man att supa. Tidigt på morgonen hade Bill en åtsittande mössa och när målskjutningen ägde rum träffades han i pannan och störtade genast till marken.

En välåtergiven skröna att skratta gott åt i dag, men sann och sorglig då den noterades i domboken från Kåkinds härad när det begav sig.

Annan kurios helgläsning man kan ägna sig åt är bland annat ”August Carlssons dagbok”, ”Klocktornet i Ransberg – som är äldre än du tror” och en intervju med Ingrid Andersson som sytt folkdräkter i mer än 40 år.

Bertil Hovmark beskriver i en intressant dokumentation Årebergs järnbruk.