07 jan 2015 13:16

23 jan 2015 15:18

Utredning om barnavård avslutas

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har utrett ett klagomål mot socialtjänsten i Tibro och handläggning av ett barnavårdsärende.

Inspektionen kommer fram till att vårdgivaren har vidtagit nödvändiga åtgärder med anledning av händelsen och avslutar ärendet.

Inspektionen kommer fram till att vårdgivaren har vidtagit nödvändiga åtgärder med anledning av händelsen och avslutar ärendet.