08 jan 2015 12:16

23 jan 2015 15:18

Kommunen i skattetvist

KAMMARRÄTTEN

Tibro fick inte förvaltningsrätten med sig på en begäran att Skatteverkets taxeringsbeslut skulle sättas ned. Kommunen överklagar nu till kammarrätten och vill att underlagen för särskild löneskatt för pensionskostnader sänks de två år som striden gäller.

Tibro fick inte förvaltningsrätten med sig på en begäran att Skatteverkets taxeringsbeslut skulle sättas ned. Kommunen överklagar nu till kammarrätten och vill att underlagen för särskild löneskatt för pensionskostnader sänks de två år som striden gäller.