08 jan 2015 20:50

23 jan 2015 15:18

Student får rätt mot CSN

En 17-årig Tibrostudent får rätt mot Centrala studiestödsnämnden gällande en tvist om studiemedel. Detta efter att Överklagandenämnden för studiestöd ändrar beslutet.

I mitten av december beslutade Överklagandenämnden för studiestöd att ändra CSN:s beslut gällande studiestöd för Tibrostudenten då denne överklagat tidigare under året.

Extra tillägg

Med ändrig av beslutet den 17 november förra året, beslutar nämnden att studenten ska få extra tillägg med 855 kronor per månad för läsåret 2013/2014. Detta gjordes med hänsyn till nya uppgifter som framkom genom en skrivelse från studentens styvfar.

Nya uppgifter

Genom styvfaderns uppgifter framgår att familjen har en lägre årsinkomst än nämnden tidigare känt till. Med de uppgifterna beslutades det att nämndens tidigare beslut ska ändras och att extra tillägg kan beviljas med högsta belopp.

I mitten av december beslutade Överklagandenämnden för studiestöd att ändra CSN:s beslut gällande studiestöd för Tibrostudenten då denne överklagat tidigare under året.

Extra tillägg

Med ändrig av beslutet den 17 november förra året, beslutar nämnden att studenten ska få extra tillägg med 855 kronor per månad för läsåret 2013/2014. Detta gjordes med hänsyn till nya uppgifter som framkom genom en skrivelse från studentens styvfar.

Nya uppgifter

Genom styvfaderns uppgifter framgår att familjen har en lägre årsinkomst än nämnden tidigare känt till. Med de uppgifterna beslutades det att nämndens tidigare beslut ska ändras och att extra tillägg kan beviljas med högsta belopp.

  • Erica Augustsson