13 jan 2015 17:33

23 jan 2015 15:18

Inga lediga lägenheter

Det har skett en ökning med närmare 300 personer på fem år i Tibro. Uppdaterad statistik för Tibro visar att befolkningen ökar stadigt men att vakansgraden för hyreslägenheter samtidigt är i princip noll.

Lägenhetspoolens PeO Andersson är en av fastighetsägarna i Tibro:

– Nu närmar vi oss toppnoteringarna från 90-talet och inget tyder på någon förändring i den trenden.

De sista fem åren har Tibro ökat med nästan 300 personer fortsätter han:

– Vi är nu nästan i nivå med tidigt 90-tal.

PeO Andersson om att utbudet av lediga lägenheter sedan en tid samtidigt är lika med noll :

– Men det är ändå en viss omsättning och med god framförhållning kan man få tag på en lägenhet i Tibro.

Lägenhetspoolens PeO Andersson är en av fastighetsägarna i Tibro:

– Nu närmar vi oss toppnoteringarna från 90-talet och inget tyder på någon förändring i den trenden.

De sista fem åren har Tibro ökat med nästan 300 personer fortsätter han:

– Vi är nu nästan i nivå med tidigt 90-tal.

PeO Andersson om att utbudet av lediga lägenheter sedan en tid samtidigt är lika med noll :

– Men det är ändå en viss omsättning och med god framförhållning kan man få tag på en lägenhet i Tibro.