15 jan 2015 12:54

23 jan 2015 15:56

Ortsråd - nyhet för alla i Tibro

INREDIA: Samarbete grundskola och näringsliv

Det handlar om barnens och företagens framtid. Därför samlas man till Ortsråd i Tibro, ett råd som är öppet för alla som har lust att delta.

Magdalena Svedlund, vd på InTibro AB:

– Målet är att ta fram konkreta metoder för studiebesök mellan grundskola och arbetsliv.

Måndagen den 19 januari är det dags och platsen är Inrediahuset och Magdalena hoppas att många vill komma:

– Jag hoppas att många vill vara med och forma det nya samarbetet mellan skolan och företagen i Tibro.

Hon betonar att det handlar om både barnens och företagens framtid:

– Detta rör allt från tillgång på kompetens och arbetskraft till nya företagare och en bättre och mer motiverande skola.

Ett nära samarbete mellan skola och företag kommer på sikt att ge en bättre skola:

– Även förskolan är involverad, det är viktigt att börja tidigt

Tibro kommun är en av medlemskommunerna i föreningen ”FramtidsFrön”.

Framtidsfrön (ww.framtidsfron.se) vill inspirera och underlätta för entreprenörskap, så att alla individer i förskolan och grundskolan får en möjlighet att upptäcka och nå sin fulla potential.

Föreningen om entreprenörskap och entreprenöriellt lärande:

” Vi hjälper dig att vidareutveckla dig och ditt arbete med entreprenörskap i förskolan och skolan genom att erbjuda utbildningar, workshops, inspirationsmaterial och stöd i din arbetsprocess oberoende av vilken roll du har i skolan. Vi utgår alltid från läroplanerna.”

Barn och utbildningsförvaltningens utvecklingsledare Mattias Gustafsson är också involverad i det nya samarbetet med näringslivet.

Magdalena Svedlund, vd på InTibro AB:

– Målet är att ta fram konkreta metoder för studiebesök mellan grundskola och arbetsliv.

Måndagen den 19 januari är det dags och platsen är Inrediahuset och Magdalena hoppas att många vill komma:

– Jag hoppas att många vill vara med och forma det nya samarbetet mellan skolan och företagen i Tibro.

Hon betonar att det handlar om både barnens och företagens framtid:

– Detta rör allt från tillgång på kompetens och arbetskraft till nya företagare och en bättre och mer motiverande skola.

Ett nära samarbete mellan skola och företag kommer på sikt att ge en bättre skola:

– Även förskolan är involverad, det är viktigt att börja tidigt

Tibro kommun är en av medlemskommunerna i föreningen ”FramtidsFrön”.

Framtidsfrön (ww.framtidsfron.se) vill inspirera och underlätta för entreprenörskap, så att alla individer i förskolan och grundskolan får en möjlighet att upptäcka och nå sin fulla potential.

Föreningen om entreprenörskap och entreprenöriellt lärande:

” Vi hjälper dig att vidareutveckla dig och ditt arbete med entreprenörskap i förskolan och skolan genom att erbjuda utbildningar, workshops, inspirationsmaterial och stöd i din arbetsprocess oberoende av vilken roll du har i skolan. Vi utgår alltid från läroplanerna.”

Barn och utbildningsförvaltningens utvecklingsledare Mattias Gustafsson är också involverad i det nya samarbetet med näringslivet.