20 jan 2015 16:56

23 jan 2015 15:18

V-motion nobbas?

KSAU

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, föreslår kommunstyrelsen att avslå Cecilia Wellemans, (V), motion om att barn till arbetssökande ska ha rätt till förskola eller fritids i den omfattning som föräldrarna söker jobb. Motiveringen är att kommunens ambition bör vara att möta föräldrars behov genom flexibilitet inom ramen för de 15 timmar som man redan i dag har rätt till.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, föreslår kommunstyrelsen att avslå Cecilia Wellemans, (V), motion om att barn till arbetssökande ska ha rätt till förskola eller fritids i den omfattning som föräldrarna söker jobb. Motiveringen är att kommunens ambition bör vara att möta föräldrars behov genom flexibilitet inom ramen för de 15 timmar som man redan i dag har rätt till.