21 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:18

Inga sökande

KSAU: Medborgarförslag om japanska avslås

Sommarlovsentreprenören Elias Nilsson vill i ett medborgarförslag till fullmäktige att Tibros skolförvaltning startar en språkkurs i japanska. Nu har ksau avstyrkt förslaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, föreslår i stället kommunstyrelsen att besluta i enlighet med barn och utbildningsnämndens yttrande.

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S):

– Anledningen är bristande elevunderlag. Vårt råd till förslagsställaren är att vända sig till ett studieförbund, så kanske det kan lösa sig på den vägen.

Han tillägger att kommunen annonserat i SLA och lagt ut det på vuxenutbildningens hemsida utan att få några napp.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, föreslår i stället kommunstyrelsen att besluta i enlighet med barn och utbildningsnämndens yttrande.

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S):

– Anledningen är bristande elevunderlag. Vårt råd till förslagsställaren är att vända sig till ett studieförbund, så kanske det kan lösa sig på den vägen.

Han tillägger att kommunen annonserat i SLA och lagt ut det på vuxenutbildningens hemsida utan att få några napp.