21 jan 2015 10:00

23 jan 2015 15:18

Spritförbud?

KSAU: Medborgarförslag om fritidslokaler

Hanna Ward vill i ett medborgarförslag till kommunfullmäktige att det införs rök- och alkoholförbud på fritidsanläggningarna i Tibro kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har överlämnat förslaget till kultur och fritidsnämnden för en beredning.

Syftet med förslaget är att värna om folkhälsan och främja goda vanor hos unga.

Hanna Ward vill att det tas fram en gemensam policy mot rökning och alkoholkonsumtion på kommunens idrottsanläggningar:

”Rökning och alkohol hör inte hemma med ungdomsidrott eller i föreningslokaler där ungdomsverksamhet bedrivs även om det för tillfället inte närvarar några barn eller unga.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott har överlämnat förslaget till kultur och fritidsnämnden för en beredning.

Syftet med förslaget är att värna om folkhälsan och främja goda vanor hos unga.

Hanna Ward vill att det tas fram en gemensam policy mot rökning och alkoholkonsumtion på kommunens idrottsanläggningar:

”Rökning och alkohol hör inte hemma med ungdomsidrott eller i föreningslokaler där ungdomsverksamhet bedrivs även om det för tillfället inte närvarar några barn eller unga.”