27 jan 2015 16:07

29 jan 2015 06:00

Så mycket kan din hyra höjas

Kommunägda AB Tibrobyggen vill höja hyran med över tre procent.

Inför förhandlingarna med Hyresgästföreningen kräver bolaget en hyreshöjning på 3,5 procent från och med den 1 april 2015.

För en genomsnittlig tvårumslägenhet på 60 kvadratmeter som i dag har en hyra på 4 294 kronor per månad skulle en höjning på 3,5 procent innebära att hyran höjs med 151 kronor i månaden, vilket blir 1 812 kronor på ett år.

Hyresgästföreningen uppfattar dock AB Tibrobyggen som ett välmående bolag säger förhandlaren Carl-Johan Öjeke:

– Med tanke på det finansiella läget som råder i landet behöver man inte så stora hyreshöjningar för att klara sina åtaganden.

– Bolaget har i sitt yrkande inte heller hänvisat till några specifika fördyringar.

Hyresgästföreningen kommer att gå igenom bolagets övriga ekonomi, budget och vad tidigare ökade hyresintäkter har avsatts till för att sedan svara på bolagets yrkande.

Förhandlingarna startar tisdagen den 24 februari.

Inför förhandlingarna med Hyresgästföreningen kräver bolaget en hyreshöjning på 3,5 procent från och med den 1 april 2015.

För en genomsnittlig tvårumslägenhet på 60 kvadratmeter som i dag har en hyra på 4 294 kronor per månad skulle en höjning på 3,5 procent innebära att hyran höjs med 151 kronor i månaden, vilket blir 1 812 kronor på ett år.

Hyresgästföreningen uppfattar dock AB Tibrobyggen som ett välmående bolag säger förhandlaren Carl-Johan Öjeke:

– Med tanke på det finansiella läget som råder i landet behöver man inte så stora hyreshöjningar för att klara sina åtaganden.

– Bolaget har i sitt yrkande inte heller hänvisat till några specifika fördyringar.

Hyresgästföreningen kommer att gå igenom bolagets övriga ekonomi, budget och vad tidigare ökade hyresintäkter har avsatts till för att sedan svara på bolagets yrkande.

Förhandlingarna startar tisdagen den 24 februari.