30 jan 2015 06:00

30 jan 2015 06:00

Valen gick som en dans...

ÅRSMÖTE: Folkdanslaget 2015

Kyrkefalla Ransbergs folkdanslag har haft sitt årsmöte och Årets Tibrobo 2014 Elof Johansson omvaldes på ordförandeposten.

Ett 20-tal medlemmar kunde konstatera att år 2014 varit fullt av aktiviteter, bland annat har laget hunnit fira sitt 40- årsjubileum.

Många medlemmar fick förtjänsttecken från Svenska Folkdansringen som delades ut under jubileet.

Ett antal dansframträdande har också gjorts under året, både inom och utanför Tibro kommun.

– En gång i månaden tränar vi ihop med Skövde folkdanslag, detta för att vi ska kunna hjälpa varandra vid olika framträdanden när inte alla kan ställa upp, förklarar Elof Johansson.

Valen till de olika styrelseposterna och till kommittéerna blev helt odramatiskt eftersom valberedningen gjort ett välförankrat jobb och det blev omval på samtliga poster.

Ordförande Elof Johansson, sekreterare Kerstin Warnemark, kassör Anders Brissman och ledamöter Annika Lööw, Ulla-Britt Rehnström, Märta Sjölin, Jan-Erik Kronberg.

Ordföranden:

– Folkdanslaget har som mål att fortsätta sin verksamhet och ibland få visa vad vi håller på med bland annat på nationaldagen tillsammans med kör och musikkår.

Elof Johansson visade som avslutning bilder från danserna.

Ett 20-tal medlemmar kunde konstatera att år 2014 varit fullt av aktiviteter, bland annat har laget hunnit fira sitt 40- årsjubileum.

Många medlemmar fick förtjänsttecken från Svenska Folkdansringen som delades ut under jubileet.

Ett antal dansframträdande har också gjorts under året, både inom och utanför Tibro kommun.

– En gång i månaden tränar vi ihop med Skövde folkdanslag, detta för att vi ska kunna hjälpa varandra vid olika framträdanden när inte alla kan ställa upp, förklarar Elof Johansson.

Valen till de olika styrelseposterna och till kommittéerna blev helt odramatiskt eftersom valberedningen gjort ett välförankrat jobb och det blev omval på samtliga poster.

Ordförande Elof Johansson, sekreterare Kerstin Warnemark, kassör Anders Brissman och ledamöter Annika Lööw, Ulla-Britt Rehnström, Märta Sjölin, Jan-Erik Kronberg.

Ordföranden:

– Folkdanslaget har som mål att fortsätta sin verksamhet och ibland få visa vad vi håller på med bland annat på nationaldagen tillsammans med kör och musikkår.

Elof Johansson visade som avslutning bilder från danserna.