06 feb 2015 12:25

06 feb 2015 12:25

Veteranerna byter namn

ÅRSMÖTE

SPF-föreningen i Tibro heter numera SPF Seniorerna Tibro.

Tibroföreningen har 660 medlemmar och i snitt har 200 medlemmar besökt varje månadsmöte. Den senaste månaden har nio nya medlemmar tillkommit och de som var med på årsmötet erhöll var sin SPF-nål.

Bengt Edman omvaldes som ordförande och i övrigt skedde inga förändringar. Claes-Göran Johansson är vice ordförande, Jan-Olof Ahlander kassör, Uno Carlsson sekreterare, Berit Karlsson medlemssekreterare, Inger Jalmelin och Ulla Ekstedt styrelsemedlemmar. Ersättare i styrelsen är Bo Lundmark och Jan Lindberg.

Tibroföreningen har 660 medlemmar och i snitt har 200 medlemmar besökt varje månadsmöte. Den senaste månaden har nio nya medlemmar tillkommit och de som var med på årsmötet erhöll var sin SPF-nål.

Bengt Edman omvaldes som ordförande och i övrigt skedde inga förändringar. Claes-Göran Johansson är vice ordförande, Jan-Olof Ahlander kassör, Uno Carlsson sekreterare, Berit Karlsson medlemssekreterare, Inger Jalmelin och Ulla Ekstedt styrelsemedlemmar. Ersättare i styrelsen är Bo Lundmark och Jan Lindberg.