08 feb 2015 11:00

08 feb 2015 11:00

Dålig fläkt i köket vid Brittgården

Miljönämnden östra Skaraborg, Mös, kräver att Tibro kommun installerar ventilation över varmluftsugnen i köket och ser till att befintlig ventilation över spisen i köket är tillräcklig.

Det handlar om Brittgårdens äldreboende och åtgärder ska vara vidtagna inom tre månader.

Miljönämnden genomförde den 27 januari i år sin kontroll av köket och verksamheten och upptäckte att anläggningen inte har tillräckligt med ventilation i köket.

Man påpekar att ventilation och ventilationskåpa saknas över en varmluftsugn i köket. Det kunde även konstateras att den befintliga ventilation över spisen inte var tillräcklig.

Det var kondensdroppar runt ventilationsfiltret och också smutsigt i taket över varmluftsugnen.

Mös kräver att ventilationen ska vara tillräcklig för att leda bort ånga, luftföroreningar och fettaerosoler så att de inte ansamlas i köket.

Kondens och fettaerosoler kan vara grogrund för bakterier och Mös gör bedömningen att risk finns att livsmede lförorenas från omgivningen.

Nästa kontroll görs om tre månader.

Det handlar om Brittgårdens äldreboende och åtgärder ska vara vidtagna inom tre månader.

Miljönämnden genomförde den 27 januari i år sin kontroll av köket och verksamheten och upptäckte att anläggningen inte har tillräckligt med ventilation i köket.

Man påpekar att ventilation och ventilationskåpa saknas över en varmluftsugn i köket. Det kunde även konstateras att den befintliga ventilation över spisen inte var tillräcklig.

Det var kondensdroppar runt ventilationsfiltret och också smutsigt i taket över varmluftsugnen.

Mös kräver att ventilationen ska vara tillräcklig för att leda bort ånga, luftföroreningar och fettaerosoler så att de inte ansamlas i köket.

Kondens och fettaerosoler kan vara grogrund för bakterier och Mös gör bedömningen att risk finns att livsmede lförorenas från omgivningen.

Nästa kontroll görs om tre månader.