11 feb 2015 18:17

11 feb 2015 18:17

Arbetslösheten sjunker

Under januari månad 2015 sjönk arbetslösheten i Tibro.

Vid årets start var 574 18-65 åringar arbetslösa mot 546 i slutet av januari. Bland 18-24-åringar är skillnaden 121 mot 111 medan den bland utrikes födda ökade med två personer från 237 till 239.

Vid årets start var 574 18-65 åringar arbetslösa mot 546 i slutet av januari. Bland 18-24-åringar är skillnaden 121 mot 111 medan den bland utrikes födda ökade med två personer från 237 till 239.